Hållbarhet

Vår vision är att vara den mest hållbara aktören inom vår industri och vi vill inspirera andra till samma höga målsättning. Redan idag har VIVA Wine Group 30% lägre CO2-avtryck än branschens genomsnitt. Alla våra aktiviteter har klimatpåverkan och vi mäter kontinuerligt vår prestanda.

Vi vill;

– vara en bra förebild

– minimera negativ miljöpåverkan

– säkra goda arbetsvillkor

– bedriva affärer på ett korrekt sätt

– måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Inte bara därför att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets komplexitet, är ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund. Läs gärna mer i vår senaste hållbarhetsrapport Viva Wine Group Hållbarhetsrapport 2022

Du kan även läsa mer utförligt om vårt hållbarhetsarbete här