Crossbarn

Crossbarn är vinetiketten som banbrytaren Paul Hobbs startade 2000 i en önskan att hylla och föra vidare arvet av sin familjs odlartradition. Paul Hobbs växte upp på sina föräldrars gård där hållbar odling med hänsyn till jorden var en självklarhet. Tidigt fick Paul lära sig känna skillnaden i hur samma typ av äpple odlat på olika ställen på gården kunde smaka. Det blev hans första insikt i vikten av terroir. Denna insikt har han burit med sig och den har väglett hans olika vinprojekt runt om i världen. Idag är Paul Hobbs ett världsnamn med sitt Paul Hobbs Winery såväl som Viña Cobos i Argentina, Crocus i Cahors, Frankrike, Yacoubian-Hobbs i Armenien och Alvaredos-Hobbs i Galicien, Spanien.