Ekologiskt vin

Ekologiskt odlat vin betyder att inga kemiska medel har använts i vingården.